آموزش با سکان آکادمی

بلاگ

شما در سکان بلاگ به مقالات و چالشهای روز دنیای برنامه نویسی به زبان فارسی دسترسی خواهید داشت.

0
آکادمی

سکان آکادمی مرجع آموز ش های به روز و رایگان در حوزه برنامه نویسی است. با ارا ئه دوره ها و مسیرهای تخصصی، شما را تا رسیدن به بازار کار همراهی می کنیم

دوره های آموزشی
فن واژه

در فن واژه سکان آکادمی به واژه های تخصصی حوژه برنامه نویسی با دسته بندیهای مناسب دسترسی دارید

0

بلاگ

signal bg

صدای حرفه ای ها

رادیو فول استک

شما از طریق رادیو فول استک به پادکست های گفتگو محور و موضوع محور دسترسی خواهید داشت. با گوش سپردن به رادیو فول استک با شخصیت های موفق حوزه برنامه نویسی و دیجیتال، مسیر و چالش هایی که سپری کرده اند آگاه خواهید شد. پادکست های گفتگو محور به موضوعات برنامه نویسی و چالش های روز این حوزه می پردازد.

در حال بارگذاری
اگر login نکردی برامون ایمیلت رو بنویس: